Sjúkan

TSH virðir

(Referencetal er fra et dansk laboratorium og er vejledende. Dit laboratorium kan have andre referencer alt efter hvilke slags analyser, de bruger. Husk derfor at få oplyst referencetallene sammen med dine blodprøver)

Thyreoidea Stimulerende Hormon: TSH normalområde 0,3 – 4,0 mU/l 

Total T3 Trijodthyronin (TT3) normalområde: 1,1 – 2,6 nmol/l

Frit T3 Trijodthyronin (fT3) normalområde: 3,0 – 8,0 pmol/l (måles ikke så ofte)

Total T4 Thyroxin (TT4) normalområde: 60 – 140 nmol/l

Frit T4 Thyroxin (fT4) normalområde: 10,0 – 22,0 pmol/l
 
Hvis du og din læge gerne vil vide mere om behandling af stofskiftesygdomme, så har
Institut for Rationel Farmakoterapi sammen med Ugeskrift for Læger udgivet en vejledning
IRF vejledning. Print den eventuelt ud og tag den med til din læge.
 
Endvidere er Nationale behandlingsvejledninger ved for lavt stofskifte 
udarbejdet af Dansk Endokrinologisk Selskab.

Kelda: thyreoidea.dk